Членство

Відповідно до Статуту Української професійної асоціації по захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників, що зареєстрований Міністерством юстиції України, а також внутрішнім положенням Асоціації, членами УПАЗІКС можуть бути фізичні особи резиденти й нерезиденти України.

За формами участі в роботі Асоціації виділяється 3 категорії учасників:

 • Дійсні члени – ця категорія учасників має найбільш повні права членів Асоціації, у т.ч. брати участь в обранні органів управління Асоціації й голів профільних комітетів.
 • Асоційовані члени – до таких категорій членів відносяться:
  А) Учасники, зацікавлені в спільній роботі з Асоціацією над спеціалізованими питаннями, пов'язаними з виконанням їхніх посадових обов'язків. Через вузький інтерес до діяльності Асоціації і враховуючи тимчасове перебування в складі її членів, такі особи не зацікавлені в участі в управлінні УПАЗІКС.
  Б) Учасники, повне членство яких в Асоціації може нести в собі конфлікт інтересів відносно захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників. Наприклад, посадові особи банків, страхових компаній, компаній з управління активами, колекторських компаній і т.д.
 • Почесні члени – дана форма участі передбачає наявність у членів визнаних Радою УПАЗІКС заслуг, спрямованих на розвиток фінансового України і його інфраструктури, а також на зміцнення міжнародних зв'язків і посилення багатовекторної інтеграції економіки України. Почесними членами УПАЗІКС можуть виступати державні службовці, фізичні особи-нерезиденти України, коло посадових обов'язків яких стосується захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників.

Для того щоб стати членом нашої Асоціації, кандидату необхідно надати на розгляд Ради наступний пакет документів:

 • Письмова рекомендація від не менш ніж двох дійсних членів УПАЗІКС
 • Заява кандидата про бажання вступити в число членів, учасників УПАЗІКС
 • Анкета кандидата
 • Коротка біографічна довідка
 • Копія документів, що засвідчують особу

Юридичні особи, зацікавлені у співробітництві з Асоціацією, можуть виступати її офіційними партнерами.


Останні новини

06.05.2021
УПАЗІКС висловлює свою підтримку процесу створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом при Державній фіскальній службі України. Створення додаткових механізмів для координації дій та налагодження діалогу між бізнес-середовищем та державними органами сприятиме ефективній реалізації урядових програм з покращення умов ведення бізнесу в Україні
06.02.2017
Звіт про діяльність Громадської ради при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015-2016 pp.
05.12.2016
УПАЗИКС завершено исследование "Анализ тенденций на рынке обязательного аудита эмитентов ценных бумаг" по результатам отчетной компании в 2016 году
24.11.2015
Ринок продовжує об'єднання для визначення ділової репутації фахівцівВсі новини